Nowy model wyceny naszych usług

Od pewnego czasu stosujemy nowy model wyceny naszych usług. Pisząc w dużym skrócie, polega on na tym, iż w części realizowanych zleceń, klasyczne honorarium miesięczne składa się z dwóch części: kwoty stałej, która ma za zadanie pokryć koszty obsługi danego projektu oraz premii za uzyskane przez klienta efekty.

Premia ma określoną w umowie wysokość, a naliczana jest w tym miesiącu, w którym pojawiły się efekty naszej pracy.

Co się kryje pod tymi dość tajemniczymi określeniami? Wszystko zależy od tego co jest przedmiotem naszych prac i jakie są cele marketingowe klienta: Zdobycie określonej liczby nowych kontaktów podczas cyklu konferencji bądź seminariów, które promujemy. Wzrost liczby wizyt na stronach www, większa kontaktów z kluczowymi dla organizacji klienta mediami, opanowanie sytuacji kryzysowej,  zmiana nastawienia różnych grup interesariuszy w otoczeniu klienta, zdobycie określonych nagród czy pozyskanie poparcia dla ważnych inicjatyw gospodarczych, społecznych lub ekologicznych, itp.

Naszym zdaniem jest to optymalne podejście do wyceny, gdyż klientom pozwala zmniejszyć koszty obsługi agencyjnej przez cały okres obowiązywania  umowy.

Tych z Państwa, którzy w najbliższym czasie rozważają nawiązanie współpracy z agencją PR i chcieliby poznać więcej szczegółów zapraszamy do kontaktów.